Choď na obsah Choď na menu
 


DIAGNÓZY

Detská mozgová obrna- DMO

O chorobe

Detská mozgová obrna je diagnóza a poškodenie, ktoré sa veľmi výrazne podieľa na vzniku kombinovaných postihnutí. Jej dôsledkom je spravidla okrem telesného postihnutia aj narušenie komunikačnej schopnosti, zmyslové postihnutie, mnohokrát aj mentálne postihnutie a poruchy správania.

Mnohí autori sa zhodujú v názore, že pri zistení tejto diagnózy, resp. poruchy možno akosi automaticky očakávať kombinované postihnutie. Je to neprogresívne postihnutie s možnosťou zmeny determinovanej vývinom a zrením CNS. Vzniká z poškodenia mozgu pred jeho „dozretím“.

 

Charakteristické príznaky DMO (pre všetky formy):

- poruchy hybnosti,

- oneskorený motorický vývin,

- zvýšený masseterov reflex,

- poruchy okohybného aparátu a zraku (najmä strabizmus),

- poruchy reči, ako je dyzartria, zajakavosť, mutizmus,

  oneskorený vývin reči,

- hypersalivácia (nadmerná slinivosť),

- epileptické záchvaty,

- časté zníženie intelektových schopností pod normu,

- neurotické a afektívne poruchy,

- malá odolnosť voči infekciám a intoxikáciám.

  !!!

 Predčasne narodené deti by sa podľa vyjadrení viacerých neurológov nemali očkovať celou vakcínou DiTePer, nakoľko tretia zložka - Per (Perthusis) je živá kultúra a v dôsledku oslabenej imunity si detský organizmus nedokáže sám vytvoriť obranné látky proti tejto kultúre. Detská obrna je im takýmto spôsobom naočkovaná. Doživotne…

!!!

 

U nás to bolo hlavne neokysličenie, ktoré nemuselo nastať, keby nás z bruška vytiahli skôr, už ako mi začala odtekať plodová voda a nie až na 3 deň. A k tomu očkovaniu sa ani vyjadrovat nebudem, lebo po tom očkovani prišla epilepsia a začali nám písať do karty DMO - spastická kvadruparéza. To bol dôvod, prečo sme hneď menili našu pediatričku, s ktorou nebola možná dohoda ohľadom očkovania.

 

 

2/ Symptomaticka epilepsia charakteru parciálnych záchvatov a infantilných spazmov :

 

Symptomatická epilepsia

Vzniká ako dôsledok ochorenia či poškodenia mozgu, je teda možné určiť vyvolávajúci faktor epilepsie, ktorá je príznakom či komplikáciou iného ochorenia. Preto hovoríme o sekundárnej epilepsii. To sa obyčajne dá odhaliť zobrazovacími metódami, ako je počítačová tomografia (CT) alebo magnetická rezonancia. Takáto príčina sa najčastejšie odhalí vo veku 20-50 rokov.

 

 

U nás  je to hlavne poškodenie mozgu, ktoré to všetko vyvolalo a zaroven to ockovanie priklincovalo...

 

3/ Strabizmus :

Strabizmus alebo škuľavosť alebo škúlenie je chyba zraku – stav, pri ktorom dochádza k strate koordinovaného pohybu oboch očí a jedno sa odchyľuje od smeru pozorovaného predmetu. Touto chybou zraku sa zaoberá Tyflopédia-špeciálny odbor pedagogiky.

 

4/ Psychomotorická retardácia :

Naše pohybové schopnosti nezodpovedajú našemu veku 1,5roka, momentálne sme na úrovni 6mesiacov, za čo môže naše poškodenie v mozgu a tým zaručená diagnóza DMO.

 

5/ Axiálny hypotonus :

Je to znížené napätie svalstva. Hypotónia nie je ochorenie, je len príznakom iného ochorenia alebo oneskoreného dozrievania mozgu.

Diagnostikovať hypotóniu nie je tažké, oveľa tažšie je nájsť príčinu.

 

6/ Mikrokránia :

CHOROBNÉ (PATOLOGICKÉ) ODCHÝLKY RASTU HLAVY

U malého počtu detí sa rast lebky výrazne odchyľuje od normálnej rastovej krivky. Z hľadiska neurológie existujú tri skupiny porúch rastu lebky:

  1. zrýchlený rast lebky - makrokránia, makrocefália 

                                         a hydrocefalus

  2. spomalený rast lebky - mikrokránia, mikrocefália,

  3. neúmerný (disproporčný) rast lebky z hľadiska rastu

      jej jednotlivých kostí - dyskránia a  kraniosynostóza.

 

7/ hypoxicko-ischemicka encefalopatia:

Hypoxicko-ischemická encefalopatia(HIE) je klinicko-patologická jednotka, ktorá vzniká v dôsledku difúzneho hypoxicko-ischemického postihnutia centrálneho nervového systému teda dôsledok nedokysličenia v mozgu. Najčastejšou príčinou je perinatálna asfyxia. U nedonosených novorodencov za týchto podmienok vzniká periventrikulárna leukomalácia.

Rozsah poškodenia centrálnej nervovej sústavy závisí na závažnosti HIE/krvacanie do komor v mozgu/.My sme mali silne krvacanie 3stupna do oby dvoch komôr. U ťažkých foriem HIE sa udává mortalita 25−50 %. K úmrtiu väčšinou dochádza behom prvého týždňa života v dôsledku multiorgánového zlyhania. Asi 80 % detí s tažkou HIE, ktoré prežili, majú závažné komplikácie, medzi ktoré patrí najmä detská mozgová obrna,psychomotorická retardácia,hluchota, slepota, epilepsia. Dôsledky HIE je v indikovaných prípadoch možné zmierniť pomocou riadenej hypotermie.

 

 8/ SKOLIÓZA

Skolióza alebo bočitosť je medicínsky výraz pre vychýlenie chrbtice do strán, vo frontálnej rovine. Skoliózu možno rozdeliť podľa viacerých kritérií:

  • skolióza prechodná – vzniká dočasne pri jednostrannej záťaži, napríklad pri nosení tašky v jednej ruke.
  • skolióza trvalá
    • fyziologická – mierne, väčšinou pravostranné vybočenie hrudnej časti chrbtice v oblasti Th3-5, nie je považované za chorobu. Príčina fyziologickej skoliózy nie je celkom jasná, najpravdepodobnejšie je spôsobená miernou prirodzenou asymetriou kostry.
    • patologická – okrem vybočenia je pravidelne prítomná i rotácia stavcov.

 

 

 
 

 

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< jún / 2021 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 63595
Mesiac: 681
Deň: 29