Choď na obsah Choď na menu
 


ZOZNAM NADACII

 

 

Často sa stáva, že v dôsledku zdravotného stavu sa ocitneme v krízových situáciách  a  potrebujeme pomoc pri získaní finančných  prostriedkov na doplatenie kompenzačných pomôcok, alebo v sociálnej núdzi, preto uvádzame adresy niektorých nadácii a OZ, ktoré nám môžu na základe písomnej žiadosti pomôcť.
 

 

 

 -  nadáciu alebo OZ oslovte vždy písomnou žiadosťou, v ktorej stručne opíšete svoj problém,
 - ku žiadosti priložte doklady, ktorými môžete dokázať svoje tvrdenie
(napr.: správu lekára o diagnóze, kópiu rozhodnutia z úradu práce, soc. vecí a rodiny, kópiu predfaktúry,  alebo prospekt prístroja s cenovou ponukou - ak žiadate o zdrav. pomôcku),
 -  dokladujte svoju príjmovú situáciu, 
 - ak potrebujete vyššiu čiastku je dobré požiadať o pomoc viaceré nadácie a OZ.
V prípade, že ste tak urobili, treba to uviesť v žiadosti.
 1. ASOCIÁCIA ORGANIIZÁCII ZDRAVOTNE POSTIHNUÝCH OBČANOV (AOZPO)
 2. AV MOBILITA
 3. BUDÚCNOSŤ DEŤOM
 4. DETSKÝ FOND BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
 5. DETSKÝ FOND SLOVENSKEJ REPUBLIKY - KONTO BARIÉRY
 6. DOBRÝ ANJEL
 7. HUMANITNÁ NADÁCIA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH
 8. KRIŽOVATKY, n. f.
 9. POMOC DEŤOM V KRÍZE
 10. RTVS – KONTO NÁDEJE
 11. SAMARITÁN n.f.
 12. SLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
 13. SLOVENSKÁ HUMANITNÁ RADA
 14. SLOVENSKÝ VÝBOR PRE UNICEF
 15. SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE STOMIKOV
 16. SPOLOČNOSŤ DOWNOVHO SYNDRÓMU V SR
 17. ŠANCA, n.f.
 18. TRANSPETROL
 19. ŽELAJ SI
 20. NADÁCIA CARMEUSE
 21. NADÁCIA CLEMENTIA
 22. NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO
 23. NADÁCIA DANUBIANA
 24. NADÁCIA DEXIA BANKY
 25. NADÁCIA ESPÉRANCE
 26. NADÁCIA HELP
 27. NADÁCIA INTENDA – NADAČNÝ FOND SLOVAK TELECOM
 28. NADÁCIA JÁNA KORCA
 29. NADÁCIA J&T
 30. NADÁCIA KVAPKA NÁDEJE
 31. NADÁCIA MARKÍZA
 32. NADÁCIA MIRA ŠATANA
 33. NADÁCIA NÁDEJ MARTINKA SUCHÁČA
 34. NADÁCIA NA PODPORU OBČIANSKYCH AKTIVÍT
 35. NADÁCIA ORANGE
 36. NADÁCIA PETRA DVORSKÉHO HARMONY
 37. NADÁCIA POMOC DEŤOM V OHROZENÍ
 38. NADÁCIA POMOC JEDEN DRUHÉMU
 39. NADÁCIA PONTIS
 40. NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
 41. NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA
 42. NADÁCIA PRE PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH OBČANOV V SR
 43. NADÁCIA PRO FUTURA
 44. NADÁCIA REINHOLD A CARMEN WURH
 45. NADÁCIA ROZUM A CIT
 46. NADÁCIA SALVE
 47. NADÁCIA SILVIE GAŠPAROVIČOVEJ
 48. NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
 49. NADÁCIA SOCIA
 50. NADÁCIA SOLIDARITA
 51. NADÁCIA SPP
 52. NADÁCIA VUB
 53. NADÁCIA ZSNP a SLOVALCO
 54. NADÁCIA ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ
 55. NADÁCIA ŽIVOT BEZ OBÁV
 56. NEINVESTIČNÝ FOND LIVKA
 57. ŠŤASTNÉ SRDCE
 

 

 

 
 
 

 

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< jún / 2021 >>


Štatistiky

Online: 1
Celkom: 63591
Mesiac: 679
Deň: 25